Lowlands & OOR

Briefing:

Lowlands heeft gemerkt dat het haar steeds meer ontbreekt aan echte muziekliefhebbers. Het publiek is de laatste paar jaren veranderd in festivalgangers. Zij komen niet meer voor de muziek, maar zien het als een soort hype. De bezoekers hebben geen aandacht meer voor de muzikanten. Dit komt ook doordat de stages weinig grote namen bevatten. Mojo, de organisatie achter Lowlands, ervaart deze ontwikkeling als een groot probleem. Als de Lowlands hype voorbij is zou het kunnen dat het festival steeds minder bezocht wordt.

Om dit probleem tegen te gaan heeft Lowlands besloten om het muziekblad OOR te kopen. Lowlands en OOR gaan samenwerken. Dit is voor OOR gunstig omdat zij hun publiek willen verjongen. Zij kunnen het Lowlands publiek hier goed bij gebruiken. De redactie van OOR gaat Lowlands informeren over opkomende artiesten. Ook kan Lowlands via het fysieke blad lezers informatie bieden over het festival en hen motiveren te komen. OOR wil door middel van de financiële middelen die Lowlands biedt, onderzoeken hoe zij over kunnen stappen naar een online magazine. Hierin willen zij een betaalmodel creëren zonder in één keer over te gaan van papier naar digitaal. Dit omdat ze momenteel nog financieel afhankelijk zijn van de verkoop van de magazines.

Om hun gebruikers meer aan het festival te binden wil Lowlands door het jaar heen ook evenementen organiseren. Zo wil Lowlands veelbelovende artiesten een kans geven door hen een podium te geven. Daarnaast willen ze Lowlands avonden organiseren die de sfeerbeleving van het festival nabootst. Tot slot zal er ook nog een OOR stage komen tijdens Lowlands om het publiek kennis te laten maken met OOR.

Uitwerking

Aan de hand van deze zaken hebben Lowlands en OOR business goals opgesteld (de business goals zijn uitgebreid terug te vinden in het document). Om hun business goals te behalen wil Lowlands een nieuwe native applicatie en OOR een nieuwe website.

Om de business goals van beide partijen te kunnen verwezenlijken heb ik voor hen een nieuw concept bedacht. Dit concept is in detail te vinden in het document. Ik heb eerst per business goal bepaald hoe dit te behalen is door middel van een applicatie en website. Ik vond het ook belangrijk om te kijken hoe bijvoorbeeld een doel van Lowlands ook behaald kan worden door middel van de website van OOR en ook andersom. Aangezien Lowlands en oor wisselen van doelgroep leek het mij voor de gebruiker belangrijk om via Lowlands bij oor te komen en via oor bij Lowlands. Dit principe heb ik ook verwerkt het concept.

Ik heb voor beide partijen ook een persona opgesteld, dit zodat ik mijn ontwerpkeuzes goed kan onderbouwen. Het heeft ervoor gezorgd dat mijn concept en ontwerp ergens op gebaseerd is. Vervolgens heb ik me bezig gehouden met de hiërarchie van de website en applicatie. Om dit in kaart te brengen heb ik gebruik gemaakt van sitemaps.

Daarna ben ik verder gegaan met het maken van wireframes. Voor elk scherm heb ik twee low-fidelity schetsen gemaakt en één high-fidelity schets. Ook hier heb ik mijn ontwerpkeuzes onderbouwd, deze zijn te lezen in het document. Ook heb ik gebruik gemaakt van organisatieschema’s en dummy content.

Het document heb ik op zo een manier opgemaakt en ingevuld dat ik het aan de klant kan geven. Tijdens dit project ben ik er achter gekomen dat ik dit heel leuk vind om te doen. Ik wil steeds beter en handiger worden in het maken van dit soort ontwerpen.

Dit was een fictionele opdracht